Naujienos

2018-09 Įspūdžiai po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi

Įspūdžiai po visą šalį supurčiusio susitikimo su popiežiumi Pranciškumi.

Prasidėjo registracija rengimui sakramentams

Jonavos Šv. apašt.  Jokūbo parapijoje pradedamas 10– 12 metų ( nuo 4 kl.)  vaikų rengimas Pirmai Šventai Komunijai ir Atgailos Sakramentui REGISTRACIJA:

2018-09 KJC „Vartai“ vasarą prisimenant

Jonavos šv.Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai‘ šią vasarą kvietė  vaikus ir jaunuolius ne vienai prasmingai veiklai. Projektais „Restart“ ir  „Atrask. Suprask. Išsaugok“ siekiama stiprinti jaunų žmonių krikščionišką požiūrį į bendruomeniškumą, skirtingų kartų bendravimą, žmogaus asmens vertę, ugdant pašaukimą gyventi ir būti žmogumi: atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką, karjerą, ateitį, savanorystę.

2018-07 Naujai paskirtas klebonas kun. Virginijus

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2018m. liepos 20 d. priesaiką davė naujai paskirtas klebonas kunigas Virginijus Birjotas. Jis taip pat paskirtas Jonavos dekanato dekanu. Kalbamės su juo apie pašaukimo kelią ir tarnystės vietas bei naują paskyrimą į Jonavą.

2018-07-22 Klebono kun. Audriaus padėkos ir atsisveikinimo šv. Mišios

2018 liepos 22d. klebonas kun. Audrius aukojo padėkos šv. Mišias  už tarnystę Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje ir už jos žmones.

Klebono kun. Audriaus Mikitiuko 11 metų kelionė parapijoje

Kalbamės su ilgamečiu Jonavos dekanato dekanu Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonu kun. Audriumi Mikitiuku apie laiką šioje tarnystėje ir įsimintiniausius įvykius.

2018-06-03 Devintinės šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Jonavos šv. apaštalo J9kūbo parapijoje švęsta šv. Mišių aukos liturgija ir Švenčiausiojo Sakramento procesija šventoriuje.

2018-05-20 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Gražią gegužės 20 d. sekmadienio pavakarę Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje lankėsi arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kartu su mons. Artūru Jagelavičiumi. Čia vyko Sutvirtinimo sakramento teikimas. Šiais metais parapijoje ruošėsi daugiau nei keturiasdešimt jaunuolių.

2018-04-10 Dalyvavimas konkurse „Laisvės kontūrai“

2018 m. balandžio 10 dieną VDU KTF vyko respublikinio 9-12 klasių moksleivių konkurso „Laisvės kontūrai“ finalas. Džiugu, kad Jonavos  Jeronimo Ralio gimnazijos IIė klasės moksleivė Skaistė Venckevičiūtė atstovavo Jonavos dekanatą ir sėkmingai dalyvavo finale, nustebinusi ne vieną vertinimo komisijos narį savo kūrybiniu darbu ir iškalba.

2018-04-07 Gyvojo Rožinio draugijos rekolekcijos

2018 m. balandžio 7 dieną Jonavos vyko Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio nariams, Šiluvos Švč.M.Marijos draugijos Jonavos skyriaus nariams ir visiems tikintiesiems rekolekcijos, kurioms vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, religijos mokslų magistras ir teologijos mokslų daktaras kunigas Ramūnas Norkus.