Naujienos

Šv. Mišių tiesioginė transliacija Velykų rytą

Didžioji savaitė ir Velykos

Parama parapijai GPM

Didžiosios savaitės liturgijos knygelė

Išgyvename, ko gero, šimtmečio gavėnią – ypatingą iššūkį ir ypatingą progą iš naujo atrasti Dievo artumą ir Išganymo plano unikalumą. Iškilę apribojimai

Visuotiniai ypatingieji atlaidai pandemijos metu

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-03-21-visuotiniai-atlaidai-uzsikretusiems-koronavirusu-ju-artimiesiems-medikams/179544?fbclid=IwAR1y-_X0H0km17XfaBoejUd4JxZl4-ys02GXuwodkR5vSQTFAy10gkYBp8M

Informacija karantino laikotarpiui

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius,

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui Brangūs broliai ir seserys, Esame Gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę

Primicijos – pirmosios iškilmingos Šv. Mišios

Primicijos- pirmosios iškilmingos Šv.Mišios. Jonavoje Šv.Jokūbo bažnyčioje kovo 8-ąją jas šventė kunigas Marius Boreiša. Gausiai susirinkusius parapijiečius pasveikinęs kunigas aukojo Šv.Mišių auką. Parapijos klebonas

I gavėnios sekmadienio (03-02) skelbimai