Naujienos

Vaikų kelionė „Šv. Jokūbo kelias: piligrimystė šiandien“

JONAVOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2-5 KLASIŲ MOKINIŲ DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) RENGINYS  „ŠV. JOKŪBO KELIAS: PILIGRIMYSTĖ ŠIANDIEN“.              Gegužės 31 d.  gausus

Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje gegužės 4 ir 5 dienomis daugiau nei 60 vaikų ir 9 jaunuoliai priėmė Pirmąją Komuniją ir šventė

Vaikų piligriminė kelionė

Atvelykio rytą bei Gailestingumo sekmadienį - Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje besiruošiantiems Pirmai Komunijai ir Atgailos Sakramentų priėmimui vaikams teko  pabūti piligrimais.

Kvietimas į vaikų stovyklą

Jonavos krašto katalikiška stovykla "Misija - grįžtam namo" 2019 m. rugpjūčio 4-11 d. kviečiamai 6-14 m. vaikai nepamirštamam nuotykiui ir bendrystės laikui.

Kvietimas į jaunimo stovyklą

Katalikiško jaunimo centras "Vartai" kviečia į stovyklą "Rezervuota Tau". 2019 m. liepos 15-18 dienomis, laukiamas 15-18 metų jaunimas, kuris ieško atsakymų į

Šv. Velykų gerumas ir dalinimasis

Šv.Velykų rytą  Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje žmonių gerumu dalinosi gyvenimo negandas išgyvenantys žmonės. Po Šv. Mišių parapijos salėje šventinius pusryčius valgė

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Įvertinti katalikiško jaunimo centro „Vartai“ projektai

Jonavoje vyko metinis jaunimo organizacijų susitikimas. Jame buvo nominuoti geriausi projektai. Džiaugiamės, kad Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje veikiantis katalikiško jaunimo centras

Atgailos pamaldėlės

Kovo 30-ąją Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vaikai, besiruošiantys priimti  Eucharistijos ir Atgailos Sakramentus,  dalyvavo Susitaikymo pamaldėlėse.  Vaikai nuoširdžiai ruošėsi pirmajai savo

Parapijos Gavėnios rekolekcijos ir liudijimų popietė

Kovo 24 –ąją  Jonavos šv.apaštalo  Jokūbo parapijoje vyko Gavėnios rekolekcijos, kurias vedė brolis kunigas Rolandas  Taučius OFM. Gausiai susirinkusiai parapijos bendruomenei svečias