Naujienos

2018-01 ALFA kursas suaugusiems – tikėjimo pažinimo kelionė

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje nuo rudens vyko ALFA kursas suaugusiems. Šis kursas yra skirtas pagilinti savo tikėjimą. Džiugu, kad tėveliai, kurie atvedė savo vaikus į parapiją ruoštis Pirmajai Komunijai patys tuo pat metu leidosi į tikėjimo gilinimą ir pažinimą ALFA kurse. Šį kursą taip pat lankė ir tie suaugusieji kurie siekia gauti Sakramentus, o taip pat ir tie, kurie trokšta pažinti tai, kuo tiki.

Dorinio ugdymo mokytojų draugystė

Mokyklose yra dėstomas dorinis ugdymas – tikyba ir etika. Sausio mėnesį buvo suorganizuota bendra diskusija „Kaip keitėsi vertybės per Lietuvos šimtmetį?“.

Nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos koplytėlė vėl atidaryta

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje naujai suremontuota nuolatinė Švč. Sakramento adoracijos koplytėlė vėl laukia apsilankančiųjų. Smalsu, kokie pokyčiai? Esi kviečiamas ateiti, pamatyti, susitikti su ten laukiančiu Jėzumi! Ypatingai reikalingi asmenys, kurie galėtų skirti šiek tiek savo laiko adoracijai kolpytėlėje. Kviečiame kreiptis į Vandą Jančiauskienę arba ateiti į koplytėlę užsirašyti galimą laiką.

Balsai nuo vargonų – Viduramžio choras

Jau daugiau nei metai Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje nuo vargonų girdimos Viduramžio choro giesmės kviečia šv. Mišių auką išgyventi bendrystėje. Kas tas Viduramžio choras ir kaip jis parapijoje atsirado?

2017-12-24 Piemenėlių šv. Mišios

2017 m. gruodžio 24 d. vėlyvą vakarą tikintieji gausiai rinkosi į šv. apašt. Jokūbo bažnyčią, kurioje buvo švenčiamos Piemenėlių šv. Mišios. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kuris kvietė melstis padėkos intecija už savo gyvenimus, kuriuos Dievas dovanojo, o taip pat džiaugsmingai pasitikti Išganytojo gimimą.

Šv. Jokūbo bažnyčioje šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu

Šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu šv. Jokūbo bažnyčioje: 2017 m. gruodžio 24 d. IV Advento sekmadienio šv. Mišios - 8.00, 10.00, 12.00

2017-12-03 Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2017“

Jau tradicija tapusi Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir šiais metais, 20-ąjį kartą, kviečia visus dalintis gerumu. Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems ir/ar sergantiems asmenims, seneliams, smurto aukoms, slaugos ir globos namuose gyvenantiems.

2017-11-21 Giesmių šventė Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centre

                      2017 m. lapkričio 21 d. į Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro salę rinkosi jaunimas, pasirengęs dalyvauti respublikinėje 1-10 klasių mokinių giesmių šventėje „Tiesa padarys jus laisvus“, skirtoje arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Namuose kolektyvai turėjo užduotį per trumpą laiką parengti po vieną giesmę apie laisvę ir/arba tiesą.

2017-12-03 Pastoracinės tarybos narių priesaika Šv. apašt. Jokūbo parapijoje

2017 m. gruodžio 3 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje švenčiant pirmąjį Advento sekmadienį buvo šventinami kalėdaičiai bei vyko Pastoracinės tarybos narių priesaika. Pastoracinė taryba suformuota iš parapijoje tarnaujančių kunigų bei aktyviai į parapijos veiklą įsiliejusių pasauliečių.

2017-10-10 Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje startavo sekmadieninė mokykla

2017 m. spalio 10 d. Vyko pirmasis susitikimas su vaikais, kurie šiemet pradėjo pasiruošimą Pirmajai Komunijai. Šių vaikų tėveliai kviečiami į ALFA

loading