Naujienos

2017-10-10 Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje startavo sekmadieninė mokykla

2017 m. spalio 10 d. Vyko pirmasis susitikimas su vaikais, kurie šiemet pradėjo pasiruošimą Pirmajai Komunijai. Šių vaikų tėveliai kviečiami į ALFA

2017-10-01 Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Bukonyse

2017 m. spalio 1 d. Aptarnaujamoje Bukonių šv. arkangelo Mykolo parapijoje buvo švenčiami šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišias aukojo prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Šv. Mišios prasidėjo procesija per Bukonių miestelį su Švč. Sakramentu. Šv. Mišiose giedojo Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos „Viduramžių“ choras, vadovaujamas vargonininko E. Obrikio.

2017-09-12 Jonavos dekanato tarnystės Šiluvos atlaiduose

Jonavos dekanatas Šiluvos atlaiduose turėjo keletą tarnysčių. Visų pirma dekanato kunigai talkino rugsėjo 12 d. Šiluvos atlaiduose, kai buvo švenčiama Lietuvos kariuomenės diena, aukodami šv. Mišias ir klausydami išpažinčių. Taip pat, kaip jau įprasta, Jonavos dekanato Caritas komanda atvykusius piligrimus vaišino dar tą patį rytą virta koše, bei pačiuose atlaiduose keptais bulviniais blynais. Čia atvykusius pasitiko ir klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Tuo pačiu savanoriai kiekvieną kvietė užeiti karštos arbatos bei kavos.

Registracija į sekmadieninę mokyklą

Informacija tėvams dėl vaikų rengimo Pirmajai Šventajai Komunijai Šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2017- 2018 mokslo metais Mieli tėveliai, mūsų parapijoje Pirmajai Šv. Komunijai 8-10 metų vaikai ruošiami mokslo metais (spalio – gegužės mėn.) pagal specialiai tam skirtą programą. Kadangi tikybos pamokos mokykloje vaikams suteikia bendras žinias apie tikėjimą, o užsiėmimų parapijoje tikslas – pradėti sąmoningo praktikuojančio kataliko gyvenimą, todėl tikybą bent dvejus pastaruosius metus lankę ir toliau ją besimokantys vaikai rengsis sakramentams vienerius mokslo metus, o etiką lankantys – pusantrų. Vaikai suskirstomi į nedideles 10-15 narių grupeles, susitikimai vyks 1,5 val. kartą per savaitę sekmadieniais nuo 11.00 val. Mokyklos atostogų metu susitikimų nebūna. Sekmadieniais vaikai su tėveliais dalyvauja 10 val. Šv. Mišiose.

2017-08-30 Sesės Pranciškos įžadų 20 – mečio minėjimas

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijoje kiekvienam puikiai žinoma ir kiekvieną su šypsena ir seserišku rūpesčiu pasitinkanti – sesė Pranciška liepos 17 d. šventė 20 metų amžinųjų įžadų sukaktį. Aktyviai parapijoje besidarbuojanti jau 10 – ti metai sekmadieninėje mokykloje. Čia dėmesio sulaukia mažieji besiruošdami pirmąjai Komunijai, taip pat ir paaugliai palydimi į Sutvirtinimo sakramentą bei visi suaugę, kurie nori priimti sakramentus.

2017-07-29 Jonaviečiai dalyvavo Gyvojo Rožinio kongrese

Grupė Jonavos Gyvojo Rožinio maldininkų 2017 m. liepos 29 d.  važiavo į XIII-ąjį Panevėžio Vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresą. “Tiesa padarys mus laisvus”, skirtą Palaimintojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Kongresas vyko šventiškai, meniškai gėlėmis ir žalumynais išpuoštoje  Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

2017-07 Stovykla „Išdrįsk! Tiesa padarys jus laisvus“

Liepos 1-9 dienomis Jonavos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai“ kaip ir kiekvieną vasarą pakvietė mažuosius į vaikų poilsio stovyklą Berčiūnuose, Panevėžio rajone.  Maždaug šimtas vaikų iš Jonavos, Ukmergės, Vilniaus, Panevėžio ir kitų šalies miestų susirinko į jubiliejinę – dvidešimtąją – stovyklą, kuri šiemet buvo pavadinta „Išdrįsk! Tiesa padarys Jus laisvus“.

2017-06-24 Įteikti garbės ženklai parapijietėms

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos parapijietės Judita Vainilavičienė ir Marytė Stanevičienė per Kauno arkivyskupijos globėjo Jono Krikštytojo šventę birželio 24 d. Kauno

2017-06-22 Vaikų atostogos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Prasidėjo vasaros atostogos. Ne vienas tėvelis susimąstė, o ką veiks jų atžalos. Kaimas?  Kompiuteris ar telefonas rankose? Kiemas? Namai? Stovykla? Pastarosios ne pigios ir ne kiekvienas išgali nupirkti kelialapį.  Jonavos šv.Jokūbo parapijos bendruomenė  – jaunimo centras „Vartai“ Šeimų maldos grupė, Šiluvos draugija bei tikybos mokytojai – pakvietė vaikus į dieninę stovyklą „Išdrįsk!“,  kurios pirmoji pamaina vyko birželio 12-16 dienomis.

2017-06-18 Devintinių iškilmė

2017 birželio 18 d. Šv. apašt. Jokūbo parapijoje buvo švenčiamos Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Šios iškilmės metu net keletas parapijos tikinčiųjų gavo arkivyskupo Liongino Virbalo SJ dekretą dėl paskyrimo ekstraordinarinio Šventosios Komunijos dalytoju, kas suteikia galimybę ir teisę nešti Eucharistiją ligoniams. Tai labai svarbu, kad būtų pastebėti ir aplankyti tie žmonės, kurie dėl ligos ar sveikatos stokos negali lankytis bažnyčioje kiekvieną sekmadienį.

loading