Naujienos

Parapijos skelbimai

KVIETIMAS Pagal tradiciją 2019 m. kovo 3 d. , sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių, šventoriuje-Kaziuko mugė. Kviečiame visus prieš Gavėnią smagiai

Liudijimų vakaras – kvietimas

Esi kviečiamas ir laukiamas!

Projektas – Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčios modernizavimas ir aktualizavimas

Projektas Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0005 „JONAVOS ŠV.APAŠTALO JOKŪBO BAŽNYČIOS MODERNIZAVIMAS IR AKTUALIZAVIMAS“   Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija,

Jaunimo ALFA 2019 savaitgalis

Sausio 18-20 dienomis 47 Jonavos šv.Jokūbo parapijos jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą ir aktyviai dalyvaujantys ALFA kurse, dalyvavo savaitgalyje Zalensų

Naujienos iš Jonavos dekanato Šeimos centro

Sausio 12 d. Jonavos dekanato šeimos centro savanorės dalyvavo Kauno arkivyskupijos šeimos centro organizuotoje konferencijoje sužadėtinių rengėjams kur gilino teorines ir praktines

Trijų Karalių šventė parapijoje

Jonavos šv. apašt. Jokūbo ir šv. apašt. Jono parapijų vaikai, besiruošiantys Atgailos ir Eucharistijos sakramentams,  kartu su savo mokytojomis ir tėveliais šventė

Pastoracinės tarybos kelionė

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos pastoracinės tarybos nariai sausio 5 d. organizavo išvyką į Latvijos sostinę -Rygą. Aplankytas didžiausias Pabaltijo šalyse automobilių

Šv. Šeimos dieną šeimų susitikimas

Sekmadienį, Gruodžio 30 d. minėta Šv. Šeimos diena, taip pat savo susitikimus vėl pradėjo parapijos šeimų grupė. Pirmiausia visi susirinko šv. Mišiose,

Šv. Mišių laikas šventiniu metu

Kviečiame švęsti bendrystėje!

2018-11-22 Susitikimas su Vilniaus Caritas užsieniečių integracijos programa

„Šiandien madinga kalbėtis apie vargšus, nors iš tiesų turėtume kalbėtis su vargšas“ (šv. Motina Teresė) Lapkričio 22-ąją Jonavos šv. Jokūbo parapijoje svečiavosi