Milita

About Milita Žičkutė-Lindžienė

This author has not yet filled in any details.
So far Milita Žičkutė-Lindžienė has created 105 blog entries.

2018-03-25 Parapijos skelbimai

Parapijos skelbimai. Kviečiame susipažinti su aktualia informacija parapijiečiams.

2018-03-25 Verbų sekmadienis

2018 m. kovo 25 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje buvo švenčiamas Verbų sekmadienis, kur gausiai rinkosi tikintieji rankose laikydami Verbų šakeles.

Kvietimas. 2018 m. balandžio 6 d. Šlovinimo vakaras

2018 m. balandžio 6 d. 18 val šv. Mišios. Po šv. Mišių užtarimo malda, liudijimai ir šlovinimas. Svečiuose - Vilniaus Švč. Mergelės

2018-03-23 Gavėnios rekolekcijos moksleiviams

Kovo 23 d. Jonavos šv.Jokūbo bažnyčioje vyko  Gavėnios rekolekcijos moksleiviams.  Buvo meldžiamasi už mokyklų bendruomenes: moksleivius, mokytojus, tėvus.

Šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu

2018-03-16 Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje prisiminti bažnyčios tarnai

2018 m. kovo 16 d. vakare tikintieji rinkosi į šv. apašt. Jokūbo bažnyčią švęsti šv. Mišių, kuriose buvo meldžiamasi už ilgametį parapijoje tarnavusį ir į amžinybę iškeliavusį prelatą kun. Vincą Algirdą Pranskietį bei bažnyčios statytoją Juozapą Kazimierą Kosakovskį. Šv. Mišias aukojo kun. Vincentas Lizdenis, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas.

Kvietimas 2018 m. kovo 25 d. Verbų sekmadienis

Kviečiame švęsti Verbų sekmadienį. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 val. Verbų sekmadienio procesija po 10 val šv. Mišių.

Kvietimas 2018 m. kovo 16 d. Vakaras Prelatui atminti

Kviečiame 2018 m. kovo 16 d. dalyvauti vakare Prelatui Vincentui Pranskiečiui atminti "Vardan tos, Lietuvos". Vakaras pradedamas 18 val šv. Mišių auka

2018-02-27 Jonavoje vyko respublikinė dorinio ugdymo (tikybos) konferencija

Trumpa statistika: 7 pranešimai, 148 dalyviai, 4 valandos, 4 kartą. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyko respublikinė dorinio ugdymo  (tikybos) konferencija ”Tikėjimas ir mokslas- du sparnai kilti į tiesą: medijos ir Geroji naujiena”, kurią inicijuoja Jeronimo Ralio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Inga Petrikonienė  kartu su Jonavos dekanato tikybos mokytojų katechetikos metodiniu centru. 

2018-03-04 Šv. Kazimiero diena Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Gražią kovo 4-sios sekmadienio popietę Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos šventoriuje šurmuliavo tradicinė Kaziuko mugė. Šventės organizatoriai – Jonavos Kultūros centras ir šv. apašt. Jokūbo parapijos pastoracinė taryba.