Naujienos

„Kai ima rasoti debesys“ (apie adventą)

Straipsnis interneto dienraštyje "Bernardinai.lt"

Adventinių vainikų konkursas

Parapijoje vyksta adventinių vainikų konkursas. Keletas jų jau puošia presbiteriją. Kviečiame dalyvauti!

Giesmių šventė

„Mano siela Viešpatį šlovina“ Lapkričio 22 dieną Jonavos Kultūros centro mažojoje salėje skambėjo giesmės.  Į tradicinę giesmių šventę „Mano siela Viešpatį šlovina“ moksleivius, jų tikybos ir muzikos mokytojus sukvietė  organizatoriai – Jonavos dekanato tikybos mokytojų

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Šventoji Dvasia atvertų akis ir širdis matyti Dievo siunčiamus laiko ženklus ir atsakingai atsiliepti į juos

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad kiekviena šalis imtųsi būtinų priemonių užtikrinti vaikų, ypač kenčiančių, ateitį.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI