Naujienos

Jaunimo Sekminių piligrimystė į Šiluvą

2019 m. birželio 6-9 dienomis Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapijos jaunimas ryžosi tikėjimo ir valios kelionei – švęsti  Bažnyčios gimtadienį Šiluvoje.  Tradiciniame žygyje, organizuojamame jau  vienuoliktą kartą, dalyvavo ir šiais metais Sutvirtinimo Sakramentą priėmę jaunuoliai, ir

Kvietimas į dekanato šeimų šventę

Jonavos dekanato šeimų šventė "Šeima - iš meilės, meilei ir meilėje". Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2019 m. birželio 30 d., 12 val šv. Mišios po jų įvairūs užsiėmimai. Esi laukiamas!

Vaikų kelionė „Šv. Jokūbo kelias: piligrimystė šiandien“

JONAVOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2-5 KLASIŲ MOKINIŲ DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) RENGINYS  „ŠV. JOKŪBO KELIAS: PILIGRIMYSTĖ ŠIANDIEN“.              Gegužės 31 d.  gausus būrys, apie 120 moksleivių,  dalyvavo tradiciniame piligriminiame žygyje Jonava-Skaruliai.   Šiais metais ypatingas dėmesys

Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje gegužės 4 ir 5 dienomis daugiau nei 60 vaikų ir 9 jaunuoliai priėmė Pirmąją Komuniją ir šventė Atgailos sakramentą. Klebonas kunigas Virginijus Birjotas palinkėjo suprasti ir tapti tikrais Jėzaus draugais.

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Meldžiamės, kad prisikėlęs Kristus atneštų naują pavasarį į mūsų širdis ir Bažnyčios gyvenimą, o mes, sustiprinti Dievo žodžiu ir Eucharistija, Jį liudytume vilties stokojančiam pasauliui.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Gydytojų, slaugytojų ir kitų medicinos darbuotojų buvimas konfliktų zonose yra vilties ženklas. Šie išmintingi, drąsūs ir geri žmonės, vykdydami savo pašaukimą, dirba labai pavojingomis sąlygomis. Melskimės už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.