Naujienos

Jaunimo ALFA 2019 savaitgalis

Sausio 18-20 dienomis 47 Jonavos šv.Jokūbo parapijos jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą ir aktyviai dalyvaujantys ALFA kurse, dalyvavo savaitgalyje Zalensų sodyboje, Vilkijoje. Nuostabioje sodyboje kartu su jaunuoliais buvo savanorių komanda, trykštanti entuziazmu ir

Naujienos iš Jonavos dekanato Šeimos centro

Sausio 12 d. Jonavos dekanato šeimos centro savanorės dalyvavo Kauno arkivyskupijos šeimos centro organizuotoje konferencijoje sužadėtinių rengėjams kur gilino teorines ir praktines žinias, klausėsi sužadėtinių liudijimų ir muzikinių kūrinių. Už įžvalgas dėkojame Kauno arkivyskupui Lionginui

Trijų Karalių šventė parapijoje

Jonavos šv. apašt. Jokūbo ir šv. apašt. Jono parapijų vaikai, besiruošiantys Atgailos ir Eucharistijos sakramentams,  kartu su savo mokytojomis ir tėveliais šventė Trijų Karalių  šventę. Po bendruomeninės sekmadienio maldos mišrių komandų vaikai dalyvavo žinių patikrinimo

Pastoracinės tarybos kelionė

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos pastoracinės tarybos nariai sausio 5 d. organizavo išvyką į Latvijos sostinę -Rygą. Aplankytas didžiausias Pabaltijo šalyse automobilių muziejus, susipažinta su senamiesčiu, aplankytos katedros. Tuo pačiu kelionėje pabendrauta ir pasiplanuoti artimiausi

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Meldžiamės už Bažnyčios atsinaujinimą, kad nepristigtume užsidegimo taisyti Viešpačiui kelią ir būti „išeinančia“ Bažnyčia, klausiančia Dievo balso.

ARKIVYSKUPIJOS intencija sausio mėnesį

Meldžiamės, kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu, atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą.

POPIEŽIAUS intencijos sausio mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.