Naujienos

Mokinių lūpomis – laisvės ir tikėjimo liudytojų istorijos

Neseniai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyko dorinio ugdymo konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą: Tikėjimo švyturiai“. Įvairių rajono mokyklų moksleiviai pasakojo apie laisvės ir tikėjimo liudytojus. Jų klausėsi ir savus

2019-02 Vaikų viktorina

Vasario 26-ąją Lietavos pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos ketvirtokų tikybos viktorina „Irkis į gilumą“. 

Parapijos skelbimai

KVIETIMAS Pagal tradiciją 2019 m. kovo 3 d. , sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių, šventoriuje-Kaziuko mugė. Kviečiame visus prieš Gavėnią smagiai pabūti drauge. Gros kapela, vaišinsimės arbata . Kviečiame amatininkus, rankdarbių meistrus, kepėjus ir

Liudijimų vakaras – kvietimas

Esi kviečiamas ir laukiamas!

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Meldžiamės už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį Petro įpėdiniu, padėtų jam skaityti laiko ženklus ir vesti Bažnyčią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija vasario mėnesį

Meldžiamės, kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos.

POPIEŽIAUS intencijos vasario mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.