Naujienos

Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje gegužės 4 ir 5 dienomis daugiau nei 60 vaikų ir 9 jaunuoliai priėmė Pirmąją Komuniją ir šventė Atgailos sakramentą. Klebonas kunigas Virginijus Birjotas palinkėjo suprasti ir tapti tikrais Jėzaus draugais.

Vaikų piligriminė kelionė

Atvelykio rytą bei Gailestingumo sekmadienį - Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje besiruošiantiems Pirmai Komunijai ir Atgailos Sakramentų priėmimui vaikams teko  pabūti piligrimais. Kartu su tikybos mokytojomis jaunieji bendruomenės nariai aplankė Kauno kunigų seminariją ir Šv.

Kvietimas į vaikų stovyklą

Jonavos krašto katalikiška stovykla "Misija - grįžtam namo" 2019 m. rugpjūčio 4-11 d. kviečiamai 6-14 m. vaikai nepamirštamam nuotykiui ir bendrystės laikui. Stovykla vyks Zalensų sodyboje, dalyvio įnašas 180 eur. Registracijos formą galima rasti KJC

Kvietimas į jaunimo stovyklą

Katalikiško jaunimo centras "Vartai" kviečia į stovyklą "Rezervuota Tau". 2019 m. liepos 15-18 dienomis, laukiamas 15-18 metų jaunimas, kuris ieško atsakymų į klausimus apie meilę, draugystę ir tarpusavio santykius. Stovykla vyks Zalensų sodyboje, dalyvio įnašas

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Meldžiamės, kad prisikėlęs Kristus atneštų naują pavasarį į mūsų širdis ir Bažnyčios gyvenimą, o mes, sustiprinti Dievo žodžiu ir Eucharistija, Jį liudytume vilties stokojančiam pasauliui.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Gydytojų, slaugytojų ir kitų medicinos darbuotojų buvimas konfliktų zonose yra vilties ženklas. Šie išmintingi, drąsūs ir geri žmonės, vykdydami savo pašaukimą, dirba labai pavojingomis sąlygomis. Melskimės už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.