Naujienos

Prasidėjo registracija rengimui sakramentams

Jonavos Šv. apašt.  Jokūbo parapijoje pradedamas 10– 12 metų ( nuo 4 kl.)  vaikų rengimas Pirmai Šventai Komunijai ir Atgailos Sakramentui REGISTRACIJA: Šv. apašt. Jokūbo parapijos namuose—raštinėje ( Vilniaus g. 11) iki 09-25 d. Reikia

2018-09 KJC „Vartai“ vasarą prisimenant

Jonavos šv.Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai‘ šią vasarą kvietė  vaikus ir jaunuolius ne vienai prasmingai veiklai. Projektais „Restart“ ir  „Atrask. Suprask. Išsaugok“ siekiama stiprinti jaunų žmonių krikščionišką požiūrį į bendruomeniškumą, skirtingų kartų bendravimą, žmogaus asmens vertę, ugdant pašaukimą gyventi ir būti žmogumi: atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką, karjerą, ateitį, savanorystę.

2018-07 Naujai paskirtas klebonas kun. Virginijus

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2018m. liepos 20 d. priesaiką davė naujai paskirtas klebonas kunigas Virginijus Birjotas. Jis taip pat paskirtas Jonavos dekanato dekanu. Kalbamės su juo apie pašaukimo kelią ir tarnystės vietas bei naują paskyrimą į Jonavą.

2018-07-22 Klebono kun. Audriaus padėkos ir atsisveikinimo šv. Mišios

2018 liepos 22d. klebonas kun. Audrius aukojo padėkos šv. Mišias  už tarnystę Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje ir už jos žmones.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiamės už popiežių Pranciškų ir visus ganytojus, kad Bažnyčiai, Lietuvai ir pasauliui skleistų Dievo pirmumo svarbą. Apaštalų Karaliene, melski už mus.

ARKIVYSKUPIJOS intencija rugsėjo mėnesį

Meldžiamės, kad Afrikos žemyno jaunimas galėtų įgyti išsilavinimą ir dirbti savo šalyje.

POPIEŽIAUS intencijos rugsėjo mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.