Naujienos

Parapijos skelbimai

KVIETIMAS Pagal tradiciją 2019 m. kovo 3 d. , sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių, šventoriuje-Kaziuko mugė. Kviečiame visus prieš Gavėnią smagiai pabūti drauge. Gros kapela, vaišinsimės arbata . Kviečiame amatininkus, rankdarbių meistrus, kepėjus ir

Liudijimų vakaras – kvietimas

Esi kviečiamas ir laukiamas!

Projektas – Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčios modernizavimas ir aktualizavimas

Projektas Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0005 „JONAVOS ŠV.APAŠTALO JOKŪBO BAŽNYČIOS MODERNIZAVIMAS IR AKTUALIZAVIMAS“   Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos

Jaunimo ALFA 2019 savaitgalis

Sausio 18-20 dienomis 47 Jonavos šv.Jokūbo parapijos jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą ir aktyviai dalyvaujantys ALFA kurse, dalyvavo savaitgalyje Zalensų sodyboje, Vilkijoje. Nuostabioje sodyboje kartu su jaunuoliais buvo savanorių komanda, trykštanti entuziazmu ir

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Meldžiamės už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį Petro įpėdiniu, padėtų jam skaityti laiko ženklus ir vesti Bažnyčią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija vasario mėnesį

Meldžiamės, kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos.

POPIEŽIAUS intencijos vasario mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.