Naujienos

Šv. Mišios Skarulių šv. Onos bažnyčioje

Mieli tikintieji, Skarulių šv. Onos bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 14.00 val. Daugiau informacijos tel. 8 650 76 401

Šv. Juozapo metų ATLAIDAI

https://view.genial.ly/601c61932c49930d3852fa17/guide-sv-juozapo-metu-atlaidai?fbclid=IwAR2fY2HJya14Ci0LKUsMI3wb9mqTWI1RueIcWwS-G6MRt24wF-IzcpWFXZk  

Skelbimas (Švč. Sakramento adoracija, Kryžiaus kelias)

DĖL PANDEMINĖS SITUACIJOS NEVYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA KOPLYČIOJE. TODĖL VISUS,  PASIILGUSIUS  GYVOJO JĖZAUS ŠVENČIAUSIAJAME  SAKRAMENTE, KVIEČIAME  Į ADORACIJĄ SEKMADIENIAIS BAŽNYČIOJE. ŠVČ. SAKRAMENTAS BUS IŠSTATOMAS PO 10 VAL. ŠV. MIŠIŲ IKI 12 VAL.   BAŽNYČIOJE ŠIOS  GAVĖNIOS

Parama iki 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio

Parama iki 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti parapijos veiklą paskiriant iki 1,2 proc. jau sumokėto per 2020 metus Gyventojų pajamų mokesčio. Prašymą ( forma FR0512 versija 04) paskirti dalį mokesčio parapijai galima pildyti

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės, kad Naujieji metai mokytų mus šv. Juozapo pavyzdžiu pasitikėti Dievu ir atrasti širdies ramybę.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI