Naujienos

Artėja Kaziuko mugė!

Skelbimai VI eiliniam sekmadieniui

Piligriminė kelionė į Šiluvą

Alfa savaitgalis jaunimui

„Išimk iš mano krūtinės akmeniu virtusią širdį...“ Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos jaunimas, besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui, du savaitgalius išgyveno Kairos laiką tradiciniame ALFA savaitgalyje, kuris vyko jaukiuose Truskavos rekolekcijų namuose. Gausus būrys (apie 70) jaunuolių

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Už kunigus ir pašvęstuosius, kad atradę džiaugsmą maldoje ir bendruomeniniame gyvenime nenuilstamai darbuotųsi dėl Evangelijos ir Bažnyčios.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad būtų išgirstas brolių migrantų, nusikalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI