Naujienos

Gyvojo Rožinio narių dėmesiui!

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį 10.00 val. aukojamos Šv. Mišios Gyvojo Rožinio narių intencijomis. Prieš Šv. Mišias (9.15 val.) meldžiamasi Rožinio malda ir pasiaukojama Švč. M. Marijos širdžiai.

Šv. Mišios už Lietuvą

Sausio 13 d. 10 val. šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje - Šv. Mišios už Lietuvą.

Trys Išminčiai – pas parapijos vaikus

Trys Išminčiai sausio 5-ąją aplankė Jonavos Šv. Jokūbo parapijos vaikus, besiruošiančius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus. Gausų vaikų būrį pasveikinę Išminčiai palinkėjo draugauti su Jėzumi, ieškoti kasdien ženklų, kokia begalinė Dievo meilė ir drąsiai leistis

Bendrystės popietė

Sausio 2 dieną, pradedant Naujuosius metus, parapijos patarnautojai Lukas, Liudvikas, Emilis, Eimantas, Paulius, zakristijonas Regimantas, diakonas Marius ir klebonas Virginijus išvyko į bendrystės popietę: pramogavo, sėkmę išmėgino boulingo takeliuose. Žaidime sėkmė beveik vienodai lydėjo diakoną

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad širdys užsidegtų troškimu pažinti Dievą per Jo Žodį ir geriau suvokti beribį Jo malonės lobį, parodytą mums Kristuje Jėzuje.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI