Naujienos

2018-11-22 Susitikimas su Vilniaus Caritas užsieniečių integracijos programa

„Šiandien madinga kalbėtis apie vargšus, nors iš tiesų turėtume kalbėtis su vargšas“ (šv. Motina Teresė) Lapkričio 22-ąją Jonavos šv. Jokūbo parapijoje svečiavosi Vilniaus Caritas užsieniečių integracijos programos savanorės.  Šalia mūsų... Kitokie ir kartu tokie patys,

2018-11 Parapijoje ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui

Šv. apašt. Jokūbo parapijoje Sutvirtinimo Sakramentui ruošiasi 50 jaunuolių. Tikėjimo kelionės metu daugiau nei 10 savanorių dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo atradimais, bendruomeninio gyvenimo svarba, kasdienės maldos ir Bažnyčios mokymo perdavime. Jaunuoliai aktyviai dalyvauja pasirinktose

Jonavoje vyks didžiausias Baltijos šalyse XVII šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2018

Lapkričio 10 dieną Jonavoje klausytojus suburs unikalus, jau tradicija tapęs, didžiausias Baltijos šalyse šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2018. Kasmet vis kitame mieste vykstančiame festivalyje koncertuos daugiau nei 30 skirtingų grupių ir atlikėjų iš visos Lietuvos. Muzikantai surengs specialius pasirodymus šimtmečio proga, pristatys naujus kūrinius, o renginį vainikuos svečiai iš Estijos ir Didžiosios Britanijos.

2018-11-04 Pirmosios Komunijos šventė

2018 m. lapkričio 4-ąją Jonavos šv. Jokūbo parapijoje vyko Pirmosios Komunijos šventė. Svarbu tai, kad šie priimantieji šiai dienai atsakingai ir nuoširdžiai ruošėsi pusantrų metų prailgintoje grupėje. Klebonas kun. Virginijus nuoširdžiai pasidžiaugė vaikais, priėmusiais savo

Skelbimai

  • Prasidėjo adventas. Advento laikotarpiu kiekvieną sekmadienį 7.30 val. giedama Marijos valandos (Rarotai).
  • Pašventintų kalėdaičių galite įsigyti po kiekvienų šv. Mišių zakristijoje pas Zakristijoną, o šiokiadieniais – raštinėje.
  • Gruodžio 15 d. Advento Gyvojo rožinio nariams ir kitiems norintiems – rekolekcijos, kurias ves jau pernai buvęs pas mus  kun. Ramūnas Norkus, Kauno kunigų seminarijos rektorius. Rekolekcijos prasidės 14 val. Kultūros centre katecheze , po to – agapė, o 18 val.  bus šv. Mišios bažnyčioje. Sekmadienį gruodžio 16 d. mūsų bažnyčioje rekolekcijas ves kun. svečias Gytis Stumbras.
  • Gruodžio 14 d., penktadienį bažnyčioje po vakaro Mišių vyks susitikimas su Artūru Raudoniumi, muzikantu ir poetu.
  • Pagal jau nusistovėjusią tradiciją organizuojamas adventinio vainiko konkursas. Vainikus reikia atnešti zakristijonui, nurodyti vainiko autorių ir tel. Nr.Vainikus vertinsite patys parapijiečiai. Trys gražiausieji bus apdovanoti  prizais.
  • Advento laikotarpis yra pasidalinimo laikotarpis. Kviečiame šiuo laikotarpiu megzti kojines, pirštines, kurias pirmąją Kalėdų dieną išdalinsime varguoliams. Siūlų galite gauti raštinėje.
  • Štai prie altoriaus yra pasidalinimo vaisių skrynia. Galite atnešti ilgai negendančių produktų ir taip prisidėti savo parama varguoliams, kurių čia apstu.
  • Bažnyčios gale Caritas renka aukas savo veiklai. Paaukojus ne mažiau kaip 50 centų, gaunate  pašventintą Carito žvakelę.
  • Reikalingi Švč. Sakramento adoruotojai. Šiuo metu trūksta bent šešių žmonių. Kas gali ir norėtų įsipareigoti adoracijai, skelbimų lentoje prie adoracijos koplyčios  ras paskelbtas dienas ir valandas, kuriomis reikia adoruotojų, o taip pat informacija,  kur ir         kaip užsirašyti adoracijai.
  • Bažnyčios gale platiname dvasinę literatūrą. Yra knygelė „Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje“. Knygelėje publikuojamos  visos Popiežiaus ir Lietuvos  Vyskupų kalbos, pasakytos Lietuvoje vizito dienomis.  Taip pat yra gruodžio mėnesio maldynėlis  „Magnificat“ , naujas Žurnalo „Kelionė“ numeris. Galite įsigyti 2019 metų  kalendorių,  iliustruotą  Vyskupo  Bartulio  foto nuotraukomis bei Kalėdinių atvirukų.

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Meldžiamės už našlaičius, bedarbius, benamius, prekybos žmonėmis aukas, pabėgėlius, vienišuosius ir apleistuosius, kad patirtų dieviškąją meilę žmonių artumu. GEROJI MOTINA, melski už mus.

ARKIVYSKUPIJOS intencija gruodžio mėnesį

Meldžiamės, kad tikėjimo skleidimo tarnystėje dirbantys žmonės, eidami į dialogą su kultūra, rastų šiems laikams tinkamą kalbą.

POPIEŽIAUS intencijos gruodžio mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.