Naujienos

2017-07-29 Jonaviečiai dalyvavo Gyvojo Rožinio kongrese

Grupė Jonavos Gyvojo Rožinio maldininkų 2017 m. liepos 29 d.  važiavo į XIII-ąjį Panevėžio Vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresą. “Tiesa padarys mus laisvus”, skirtą Palaimintojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Kongresas vyko šventiškai, meniškai gėlėmis ir žalumynais išpuoštoje  Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

2017-07 Stovykla „Išdrįsk! Tiesa padarys jus laisvus“

Liepos 1-9 dienomis Jonavos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai“ kaip ir kiekvieną vasarą pakvietė mažuosius į vaikų poilsio stovyklą Berčiūnuose, Panevėžio rajone.  Maždaug šimtas vaikų iš Jonavos, Ukmergės, Vilniaus, Panevėžio ir kitų šalies miestų susirinko į jubiliejinę – dvidešimtąją – stovyklą, kuri šiemet buvo pavadinta „Išdrįsk! Tiesa padarys Jus laisvus“.

2017-06-24 Įteikti garbės ženklai parapijietėms

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos parapijietės Judita Vainilavičienė ir Marytė Stanevičienė per Kauno arkivyskupijos globėjo Jono Krikštytojo šventę birželio 24 d. Kauno arkikatedroje apdovanotos Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais. Šis apdovanojimai

2017-06-22 Vaikų atostogos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Prasidėjo vasaros atostogos. Ne vienas tėvelis susimąstė, o ką veiks jų atžalos. Kaimas?  Kompiuteris ar telefonas rankose? Kiemas? Namai? Stovykla? Pastarosios ne pigios ir ne kiekvienas išgali nupirkti kelialapį.  Jonavos šv.Jokūbo parapijos bendruomenė  – jaunimo centras „Vartai“ Šeimų maldos grupė, Šiluvos draugija bei tikybos mokytojai – pakvietė vaikus į dieninę stovyklą „Išdrįsk!“,  kurios pirmoji pamaina vyko birželio 12-16 dienomis.

Skelbimai Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Šv. Onos atlaidai Skarulių bažnyčioje.

Liepos 23 d. 12 val.
Po šv. Mišių Liudo Mikalausko koncertas.
Po to suneštinė agapė. Kviečiame dalyvauti!

Piligriminės kelionės

Rugpjūčio 13 d. organizuojama kelionė į Šiluvą.

Užsirašyti galite pas Vandą Driukienę skambindami jai Tel.: (8-349) 62 049, mob. tel. 8 602 95 152

Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Kviečiame susipažinti plačiau.

Daugiau info svetainėje

Šv. Jokūbo atlaidai

Liepos 30 d. 12 val.

Po šv. Mišių suneštinė agapė.

Visi laukiami, maži ir dideli!

 

Jonavoje atsidarė gyvūnų globos namai. Ten yra galimybė pasiimti gyvūnų globai ar savanoriauti. Jei yra galimybė nelikime abejingi, dalinkimės savo namų jaukumu ir šiluma su tais, kurie patys savimi pasirūpinti negali.

Parapijos raštinėje kiekvieną darbo dieną, o sekmadieniais po šv. Mišių bažnyčios gale – platinama dvasinė literatūra. Naujai gauta vertingų ir nebrangių knygų.

Norime pakviesti įsigyti  knygą“ Kaip gėjai tampa norma“, kur rasime paaiškinimą, kaip formuojama įsitikinimas, kad seksas galimas ne vien santuokoje tarp vyro  moters, bet iš esmės tarp bet ko, kas nori  juo užsiimti.

Semkimės išminties skaitydami.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiame malonės vaisių dalyvavusiems Lietuvos jaunimo dienose, o per juos – ir visiems mūsų jaunuoliams, kad visus įkvėptų drąsiai gyventi tiesoje ir laisvėje, kad nebijotų atsiliepti į Viešpaties pašaukimą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija liepos mėnesį

Meldžiamės už mūsų brolius, nutolusius nuo tikėjimo, kad jie, mūsų maldos ir Evangelijos liudijimo padedami, galėtų iš naujo pajusti gailestingojo Viešpaties artumą ir vėl atrastų krikščioniškojo gyvenimo grožį.

POPIEŽIAUS intencijos liepos mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.