Naujienos

2017-12-24 Piemenėlių šv. Mišios

2017 m. gruodžio 24 d. vėlyvą vakarą tikintieji gausiai rinkosi į šv. apašt. Jokūbo bažnyčią, kurioje buvo švenčiamos Piemenėlių šv. Mišios. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kuris kvietė melstis padėkos intecija už savo gyvenimus, kuriuos Dievas dovanojo, o taip pat džiaugsmingai pasitikti Išganytojo gimimą.

Šv. Jokūbo bažnyčioje šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu

Šv. Mišių laikas šventiniu laikotarpiu šv. Jokūbo bažnyčioje: 2017 m. gruodžio 24 d. IV Advento sekmadienio šv. Mišios - 8.00, 10.00, 12.00 val. 2017 m. gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios (Kūčių vakaro) - 22.00

2017-12-03 Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2017“

Jau tradicija tapusi Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir šiais metais, 20-ąjį kartą, kviečia visus dalintis gerumu. Paramos akcijos tikslas – surinkti lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Pagalba ir parama nuolat reikalinga skurstančioms šeimoms su vaikais, vienišiems ir/ar sergantiems asmenims, seneliams, smurto aukoms, slaugos ir globos namuose gyvenantiems.

2017-11-21 Giesmių šventė Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centre

                      2017 m. lapkričio 21 d. į Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro salę rinkosi jaunimas, pasirengęs dalyvauti respublikinėje 1-10 klasių mokinių giesmių šventėje „Tiesa padarys jus laisvus“, skirtoje arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Namuose kolektyvai turėjo užduotį per trumpą laiką parengti po vieną giesmę apie laisvę ir/arba tiesą.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiamės už kunigus ir jų bendruomenes, kad būtų gyvos Kristaus mokinių šeimos.

ARKIVYSKUPIJOS intencija gruodžio mėnesį

Meldžiamės už senyvo amžiaus žmones, kad jie, savo šeimų ir krikščioniškų bendruomenių remiami, savo išmintimi ir patirtimi prisidėtų prie tikėjimo liudijimo ir ateities kartų ugdymo.

POPIEŽIAUS intencijos gruodžio mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.