Naujienos

2018-03-16 Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje prisiminti bažnyčios tarnai

2018 m. kovo 16 d. vakare tikintieji rinkosi į šv. apašt. Jokūbo bažnyčią švęsti šv. Mišių, kuriose buvo meldžiamasi už ilgametį parapijoje tarnavusį ir į amžinybę iškeliavusį prelatą kun. Vincą Algirdą Pranskietį bei bažnyčios statytoją Juozapą Kazimierą Kosakovskį. Šv. Mišias aukojo kun. Vincentas Lizdenis, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas.

Kvietimas 2018 m. kovo 25 d. Verbų sekmadienis

Kviečiame švęsti Verbų sekmadienį. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 val. Verbų sekmadienio procesija po 10 val šv. Mišių.

Kvietimas 2018 m. kovo 16 d. Vakaras Prelatui atminti

Kviečiame 2018 m. kovo 16 d. dalyvauti vakare Prelatui Vincentui Pranskiečiui atminti "Vardan tos, Lietuvos". Vakaras pradedamas 18 val šv. Mišių auka Jonavos šv. apašt Jokūbo bažnyčioje, nuo 19 val. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiamės už Lietuvą, kad visi jos vaikai atsakingai saugotų ir puoselėtų laisvės dovaną. Lietuvos Globėja, melski už mus.

ARKIVYSKUPIJOS intencija vasario mėnesį

Meldžiamės, kad tie, kurių rankose turtinė, politinė ar dvasinė valdžia, nesileistų užvaldomi korupcijos.

POPIEŽIAUS intencijos vasario mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.