Naujienos

2017-10-10 Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje startavo sekmadieninė mokykla

2017 m. spalio 10 d. Vyko pirmasis susitikimas su vaikais, kurie šiemet pradėjo pasiruošimą Pirmajai Komunijai. Šių vaikų tėveliai kviečiami į ALFA kursą, kuriame turės galimybę pagilinti žinias bei iš naujo atrasti tikrąjį santykį su

2017-10-01 Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Bukonyse

2017 m. spalio 1 d. Aptarnaujamoje Bukonių šv. arkangelo Mykolo parapijoje buvo švenčiami šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišias aukojo prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Šv. Mišios prasidėjo procesija per Bukonių miestelį su Švč. Sakramentu. Šv. Mišiose giedojo Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos „Viduramžių“ choras, vadovaujamas vargonininko E. Obrikio.

2017-09-12 Jonavos dekanato tarnystės Šiluvos atlaiduose

Jonavos dekanatas Šiluvos atlaiduose turėjo keletą tarnysčių. Visų pirma dekanato kunigai talkino rugsėjo 12 d. Šiluvos atlaiduose, kai buvo švenčiama Lietuvos kariuomenės diena, aukodami šv. Mišias ir klausydami išpažinčių. Taip pat, kaip jau įprasta, Jonavos dekanato Caritas komanda atvykusius piligrimus vaišino dar tą patį rytą virta koše, bei pačiuose atlaiduose keptais bulviniais blynais. Čia atvykusius pasitiko ir klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Tuo pačiu savanoriai kiekvieną kvietė užeiti karštos arbatos bei kavos.

Registracija į sekmadieninę mokyklą

Informacija tėvams dėl vaikų rengimo Pirmajai Šventajai Komunijai Šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2017- 2018 mokslo metais Mieli tėveliai, mūsų parapijoje Pirmajai Šv. Komunijai 8-10 metų vaikai ruošiami mokslo metais (spalio – gegužės mėn.) pagal specialiai tam skirtą programą. Kadangi tikybos pamokos mokykloje vaikams suteikia bendras žinias apie tikėjimą, o užsiėmimų parapijoje tikslas – pradėti sąmoningo praktikuojančio kataliko gyvenimą, todėl tikybą bent dvejus pastaruosius metus lankę ir toliau ją besimokantys vaikai rengsis sakramentams vienerius mokslo metus, o etiką lankantys – pusantrų. Vaikai suskirstomi į nedideles 10-15 narių grupeles, susitikimai vyks 1,5 val. kartą per savaitę sekmadieniais nuo 11.00 val. Mokyklos atostogų metu susitikimų nebūna. Sekmadieniais vaikai su tėveliais dalyvauja 10 val. Šv. Mišiose.

Skelbimai Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Daugiau informacijos apie

Skarulių festivalį

Spausti čia…

Piligriminės kelionės

Spalio 13 d. organizuojama kelionė į Šiluvą.

Užsirašyti galite pas Vandą Driukienę skambindami jai Tel.: (8-349) 62 049, mob. tel. 8 602 95 152

Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Kviečiame susipažinti plačiau.

Daugiau info svetainėje

Atkreipkite dėmesį kad vyksta registracija į sekmadieninę mokyklą.

Daugiau informacijos

Spausti čia…

 

Jonavoje atsidarė gyvūnų globos namai. Ten yra galimybė pasiimti gyvūnų globai ar savanoriauti. Jei yra galimybė nelikime abejingi, dalinkimės savo namų jaukumu ir šiluma su tais, kurie patys savimi pasirūpinti negali.

Parapijos raštinėje kiekvieną darbo dieną, o sekmadieniais po šv. Mišių bažnyčios gale – platinama dvasinė literatūra. Naujai gauta vertingų ir nebrangių knygų.

Norime pakviesti įsigyti  knygą“ Kaip gėjai tampa norma“, kur rasime paaiškinimą, kaip formuojama įsitikinimas, kad seksas galimas ne vien santuokoje tarp vyro  moters, bet iš esmės tarp bet ko, kas nori  juo užsiimti.

Semkimės išminties skaitydami.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiamės, kad visi išgirstume ir priimtume Mergelės Marijos Fatimoje išsakytą kvietimą atsiversti, t. y. keisti gyvenimą ir melstis.

ARKIVYSKUPIJOS intencija spalio mėnesį

Bendroji: Meldžiamės už darbo rinką, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo.

POPIEŽIAUS intencijos spalio mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.