Naujienos

Šiandien prasidėjo vaikų ir jaunuolių pasiruošimas Sakramentams. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos tikybos mokytojai ir katechetai, jaunimo savanoriai pasitiko gausų būrį jaunųjų parapijiečių. Sakramentams šiais mokslo metais ruošis apie 70 vaikų, 60 jaunuolių ir 15

Alfa kursas. Kviečiame!

Jonavos dekanato diena Šiluvos atlaiduose

Rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena, miestelis prisipildė pareigūnų, kurie atvyko maldoje melsti jog būtų tiesos ir gėrio liudytojai. Atlaiduose tarnystės diena buvo numatyta Jonavos dekanatui. Jonavos dekanato

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Evangelijos džiaugsmas užlietų visų krikščionių širdis ir kiekvienas sutikęs Kristų būtų pasirengęs liudyti apie jame gyvenančią viltį savo šeimoje, bendruomenėje ir pasaulyje.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas Bažnyčioje.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI