Naujienos

2017-06-24 Įteikti garbės ženklai parapijietėms

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos parapijietės Judita Vainilavičienė ir Marytė Stanevičienė per Kauno arkivyskupijos globėjo Jono Krikštytojo šventę birželio 24 d. Kauno arkikatedroje apdovanotos Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais. Šis apdovanojimai

2017-06-22 Vaikų atostogos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Prasidėjo vasaros atostogos. Ne vienas tėvelis susimąstė, o ką veiks jų atžalos. Kaimas?  Kompiuteris ar telefonas rankose? Kiemas? Namai? Stovykla? Pastarosios ne pigios ir ne kiekvienas išgali nupirkti kelialapį.  Jonavos šv.Jokūbo parapijos bendruomenė  – jaunimo centras „Vartai“ Šeimų maldos grupė, Šiluvos draugija bei tikybos mokytojai – pakvietė vaikus į dieninę stovyklą „Išdrįsk!“,  kurios pirmoji pamaina vyko birželio 12-16 dienomis.

2017-06-18 Devintinių iškilmė

2017 birželio 18 d. Šv. apašt. Jokūbo parapijoje buvo švenčiamos Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Šios iškilmės metu net keletas parapijos tikinčiųjų gavo arkivyskupo Liongino Virbalo SJ dekretą dėl paskyrimo ekstraordinarinio Šventosios Komunijos dalytoju, kas suteikia galimybę ir teisę nešti Eucharistiją ligoniams. Tai labai svarbu, kad būtų pastebėti ir aplankyti tie žmonės, kurie dėl ligos ar sveikatos stokos negali lankytis bažnyčioje kiekvieną sekmadienį.

2017-06-12 Startavo vaikų dieninė stovykla

Startavo šv. Jokūbo parapijos vaikų dieninė stovyklą, kurią inicijavo KJC „Vartai“, tikybos mokytojai, šeimų maldos grupė, Šiluvos draugija.

Skelbimai Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Birželio 13 d. organizuojama kelionė į Šiluvą. Užsirašyti galite pas Vandą Driukienę skambindami jai Tel.: (8-349) 62 049, mob. tel. 8 602 95 152

Registruojami žmonės,

kurie norės vykti į

Teofiliaus Matulionio beatifikaciją.

Išvykimas birželio 25d. 11.30

nuo Jonavos bažnyčios.

Registruotis zakristijoje arba parapijos raštinėje.

Daugiau info svetainėje

 

Jonavoje atsidarė gyvūnų globos namai. Ten yra galimybė pasiimti gyvūnų globai ar savanoriauti. Jei yra galimybė nelikime abejingi, dalinkimės savo namų jaukumu ir šiluma su tais, kurie patys savimi pasirūpinti negali.

Parapijos raštinėje kiekvieną darbo dieną, o sekmadieniais po šv. Mišių bažnyčios gale – platinama dvasinė literatūra. Naujai gauta vertingų ir nebrangių knygų.

Norime pakviesti įsigyti  knygą“ Kaip gėjai tampa norma“, kur rasime paaiškinimą, kaip formuojama įsitikinimas, kad seksas galimas ne vien santuokoje tarp vyro  moters, bet iš esmės tarp bet ko, kas nori  juo užsiimti.

Semkimės išminties skaitydami.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiamės, kad garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija skatintų mus siekti šventumo ir būti ištikimus Kristaus Bažnyčiai.

ARKIVYSKUPIJOS intencija birželio mėnesį

Už politikus, kad jie ryžtingai reikalautų nutraukti prekybą ginklais, nuo kurių kenčia daugybė nekaltų aukų.

POPIEŽIAUS intencijos birželio mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.