Naujienos

2017-04-09 Verbų sekmadienis

2017 m. balandžio 9 d. Jonavos šv. apašt Jokūbo bažnyčioje buvo švenčiamas Verbų sekmadienis nuo kurio prasidėjo Didžioji savaitė. 

Pamaldų laikas šventiniu laikotarpiu

Kviečiame susipažinti su pamaldų laiku šventiniu laikotarpiu.

2017-02 Respublikinė konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“

Jau trečius metus Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyksta respublikinė dorinio ugdymo konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Dalyvavo Jonavos, Kauno, Kėdainių ugdymo įstaigų mokytojai ir mokiniai.

Skelbimai Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Kovo 13 d. Organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. Užsirašyti galite pas Vandą Driukienę skambindami jai Tel.: (8-349) 62 049, mob. tel. 8 602 95 152 Gavėnios penktadieniais 17.30 val. bažnyčioje bus

Skelbimai Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Balandžio 12 d.

Organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą.

Užsirašyti galite pas Vandą Driukienę skambindami jai

Tel.: (8-349) 62 049, mob. tel. 8 602 95 152

Dirbančius žmones kviečiame

paskirti parapijai 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Prašymo formą galite pildyti internetu arba užpildyti ranka.

Pildant ranka, prašymo formą galite  gauti raštinėje.

Registruojami žmonės,

kurie norės vykti į

Teofiliaus Matulionio beatifikaciją.

Išvykimas birželio 25d. 11.30

nuo Jonavos bažnyčios.

Registruotis zakristijoje arba parapijos raštinėje.

Daugiau info svetainėje

Pasninko vaisių skrynia

prie altoriaus tai viena

iš galimybių padėti

skurstantiems paaukojant

negendančių maisto produktų.

Dalinkimės tuo, ką turime!

Šv. Velykų rytą eidami į Mišias labai prašome atnešti maisto vienam žmogui. 13 val bus šv. Velykų pietūs Jonavoje besiglaudžiantiems benamiams.

Balandžio 29d.

10 val. atvirų durų diena

Kauno kunigų seminarijoje.

Daugiau info ČIA

Jonavoje atsidarė gyvūnų globos namai. Ten yra galimybė pasiimti gyvūnų globai ar savanoriauti. Jei yra galimybė nelikime abejingi, dalinkimės savo namų jaukumu ir šiluma su tais, kurie patys savimi pasirūpinti negali.

Balandžio 23 d.

Atvelykis (Dievo Gailestingumo iškilmė).

Prasideda Dievo gailestingumo savaitė.

Melsimės Dievo Gailestingumo sau

ir visam pasauliui.

Bažnyčioje yra padėti vokai Jūsų  intencijoms .

Parapijos raštinėje kiekvieną darbo dieną, o sekmadieniais po šv. Mišių bažnyčios gale – platinama dvasinė literatūra. Naujai gauta vertingų ir nebrangių knygų.

Norime pakviesti įsigyti  knygą“ Kaip gėjai tampa norma“, kur rasime paaiškinimą, kaip formuojama įsitikinimas, kad seksas galimas ne vien santuokoje tarp vyro  moters, bet iš esmės tarp bet ko, kas nori  juo užsiimti.

Semkimės išminties skaitydami.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Meldžiame, kad Prisikėlęs Viešpats teiktų drąsos pasitikėti Jo pagalba visiems, kurie patiria sunkumų, išbandymų ir priklausomybių.

ARKIVYSKUPIJOS intencija balandžio mėnesį

Už jaunus žmones, kad jie mokėtų atsiliepti į savo pašaukimą ir rimtai apsvarstytų galimybę pasišvęsti Viešpačiui kunigystėje arba pašvęstajame gyvenime.

POPIEŽIAUS intencijos balandžio mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI

Click edit button to change this text.