Naujienos

2016-12-01 Adventinio vainiko konkursas

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapija šiemet Adventą pasitinka su pačių rankų darbo ir išmone pasigamintais adventiniais vainikais. Klebono kun. Audriaus Mikitiuko iniciatyva šiemet buvo sugalvota parapijoje paskelbti konkursą – adventinis vainikas.

2016-11-04 Kvietimas į seminarą vyrams

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo vyrų maldos grupė REKOMENDUOJA seminarą vyrams ir kviečia vyrus dalyvauti: „Vyriškumo kaina: suklastotas intymumas“

2016-10-09 Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio metinė šventė

2016 m. spalio 9 d. Prieš Eucharistijos šventimą šv. Apašt. Jokūbo bažnyčioje vilnijo Rožinio malda Garbės slėpiniais, vėliau girdėjome ses. Pranciškos įdomią ir svarbią katechezę apie Eucharistiją ir kaip tam paruošti savo širdis. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Jonavos dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas.

2016-08-2/4 Bukonių parapijos vaikų kelionė į Klaipėdą

Su gide Raimonda Rugpjūčio 2-4 dienomis Jonavos dekanato Bukonių šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikai, vadovaujami savo tikybos mokytojos sesės Pranciškos FDCJ, pavasarį apsilankiusių misionierių iš Klaipėdos kvietimu, susirengė išvykai į pajūrį, nes daugelis ten nėra buvę. Grupę sudarė 18 įvairaus amžiaus vaikų ir 4 suaugusieji.

Malda – šlovinti Dievo valią, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Dėkojame Dievui už Gailestingumo jubiliejaus malones ir prašome uolumo toliau tęsti gailestingumo darbus kasdienybėje.

ARKIVYSKUPIJOS intencija lapkričio mėnesį

Bendroji: kad daug perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių priglaudžiančios šalys sulauktų pagalbos šiame jų solidarumo darbe;

Evangelizacijos: kad kunigai ir tikintieji pasauliečiai parapijose bendradarbiautų atlikdami tarnystę bendruomenei ir nepasiduotų nusivylimo pagundai.

POPIEŽIAUS intencijos lapkričio mėnesį