Naujienos

Alfa kursas. Kviečiame!

Jonavos dekanato diena Šiluvos atlaiduose

Rugsėjo 9 d. Šiluvos atlaiduose buvo minima visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų diena, miestelis prisipildė pareigūnų, kurie atvyko maldoje melsti jog būtų tiesos ir gėrio liudytojai. Atlaiduose tarnystės diena buvo numatyta Jonavos dekanatui. Jonavos dekanato

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad prisikėlęs Marijos Sūnus perkeistų mūsų širdis ir uždegtų jas šlovinti Dievą visu savo gyvenimu.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI