Naujienos

Alfa savaitgalis jaunimui

„Išimk iš mano krūtinės akmeniu virtusią širdį...“ Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos jaunimas, besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui, du savaitgalius išgyveno Kairos laiką tradiciniame ALFA savaitgalyje, kuris vyko jaukiuose Truskavos rekolekcijų namuose. Gausus būrys (apie 70) jaunuolių

Gyvojo Rožinio narių dėmesiui!

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį 10.00 val. aukojamos Šv. Mišios Gyvojo Rožinio narių intencijomis. Prieš Šv. Mišias (9.15 val.) meldžiamasi Rožinio malda ir pasiaukojama Švč. M. Marijos širdžiai.

Šv. Mišios už Lietuvą

Sausio 13 d. 10 val. šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje - Šv. Mišios už Lietuvą.

Trys Išminčiai – pas parapijos vaikus

Trys Išminčiai sausio 5-ąją aplankė Jonavos Šv. Jokūbo parapijos vaikus, besiruošiančius priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus. Gausų vaikų būrį pasveikinę Išminčiai palinkėjo draugauti su Jėzumi, ieškoti kasdien ženklų, kokia begalinė Dievo meilė ir drąsiai leistis

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad širdys užsidegtų troškimu pažinti Dievą per Jo Žodį ir geriau suvokti beribį Jo malonės lobį, parodytą mums Kristuje Jėzuje.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI