Naujienos

2016 m. birželio 26 d. Vyskupo Kęstučio Kėvalo vizitacija Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Vyskupas Kęstutis Kėvalas kartu su kun. Artūru Kazlausku atvyko 11.50 į Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapiją, kur juos pasitiko klebonas kun. Audrius ir patarnautojai, jie iškilmingai įžengė į bažnyčią. Klebonas kun. Audrius perskaitė veiklos ataskaitą pristatydamas parapijos situaciją. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios. Keletas minčių iš vyskupo Kęstučio homilijos:

2016 m. Birželio 21 d. Dalykinė vyskupo Kęstučio Kėvalo vizitacija Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Vyskupo vizitacija parapijoje apžvelgiant jos einamuosius reikalus, pokyčius, iškeliant klausimus ir aptariant esamą situaciją ne tik su klebonu, bet ir su parapijoje veikiančiais aktyviais parapijiečiais dažniausiai numatoma, kas 5 metus.

Pasiaukojimas Šiluvos Dievo Motinai

Jonavos šv. Apašt. Jokūbo parapijoje yra įsikūręs Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Jonavos skyrius. Ši draugija vienija jos narius ir siekia pažinti, giliau suvokti Švč. Mergelę Mariją.

2016-06-06 Informacija tėvams dėl vaikų rengimo Pirmajai Šventajai Komunijai

Informacija tėvams dėl vaikų rengimo Pirmajai Šventajai Komunijai Šv. apašt. Jokūbo parapijoje 2016-2017 mokslo metais DĖMESIO! Vaikų registracija vyks: Darbo dienomis nuo birželio 12 d. iki rugsėjo 18 d. parapijos raštinėje. Būtina turėti Krikšto sakramento pažymėjimą ar jo kopiją. Vaikai į programą priimami tik iš anksto užsiregistravus. Ruošimosi Pirmajai Šv. Komunijai pradžia – rugsėjo mėn. 25 d. sekmadienį, 17 val. Šv. Mišios, kurių metu bus palaiminti ir misijai išsiųsti katechetai, po Šv. Mišių – tėvų susirinkimas parapijos salėje po bažnyčia.

Meldžiamės už jaunus žmones, ieškančius savo ateities kelio, kad drąsiai atsilieptų Dievo šaukiami taip pat ir į vienuolinį gyvenimą ar kunigišką tarnystę.

ARKIVYSKUPIJOS intencija liepos mėnesį

Visuotinė: kad būtų deramai gerbiami čiabuviai, kurių tapatybei ir netgi gyvybei kyla grėsmė;

Už evangelizavimą: kad Bažnyčia Lotynų Amerikoje ir Karibuose, pasitelkdama savo misiją žemyne, skelbtų Evangeliją su nauja jėga ir užsidegimu.

POPIEŽIAUS intencijos šį mėnesį