Naujienos

Kviečiame prisidėti prie parapijos misijos

Kviečiame prisidėti prie parapijos misijos. Puodeliai su parapijos ženkliuku - puiki dovana sau ir artimui. (10 eurų) Puodelių įsigyti galima parapijos raštinėje.

Trijų Karalių dieną šventinama kreida

Užrašymas pašventinta kreida ant durų staktos reiškia, kad šiuos namus ir jų gyventojus patikime Viešpaties Globai. Lotyniškai CMB reiškia Christus Mansionem benedicat – Telaimina Kristus namus. Palaiminimų Apeigynas (n.1317) nurodo du galimus užrašymo variantus: J+M+J

2021 metų KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ DATOS

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KRONIKA | 2021 m. sausio 8 d. Sausio 7-ąją, švenčiant Viešpaties Apsireiškimo šventę, pagal seną tradiciją yra paskelbiamos tų metų KILNOJAMŲ ŠVENČIŲ DATOS. Tad perduodame Kauno arkivyskupijos kanclerio skelbimą. Žinote, brangūs broliai ir seserys, kad, Dievo malonei leidžiant,

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės, kad Naujieji metai mokytų mus šv. Juozapo pavyzdžiu pasitikėti Dievu ir atrasti širdies ramybę.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI