Naujienos

2017-02 Respublikinė konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“

Jau trečius metus Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyksta respublikinė dorinio ugdymo konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Dalyvavo Jonavos, Kauno, Kėdainių ugdymo įstaigų mokytojai ir mokiniai.

Skelbimai Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Kovo 13 d. Organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. Užsirašyti galite pas Vandą Driukienę skambindami jai Tel.: (8-349) 62 049, mob. tel. 8 602 95 152 Gavėnios penktadieniais 17.30 val. bažnyčioje bus

2017-01-22 Padėkos pietūs

2017 sausio 22 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė parapijoje tarnaujančius ir savanoriaujančius parapijiečius bei aukotojus į Padėkos pietus.

2017 sausio 29 d. kviečiame į ALFĄ kursą suaugusiems

Alfa kurso pristatymas ir pirmas susitikimas – 2017 m. SAUSIO 29 D., SEKMADIENĮ, 18.00 VAL. Šv. apašt. Jokūbo parapijos namų II aukšte.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Kad garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pavyzdys skatintų mus šioje gavėnioje sunkumus ir vargus priimti kaip dalyvavimą Jėzaus Kristaus kryžiaus aukoje.

ARKIVYSKUPIJOS intencija kovo mėnesį

Evangelizacijos: meldžiamės už persekiojamus krikščionis, kad jie jaustų visos Bažnyčios paramą per maldą ir materialinę pagalbą.

POPIEŽIAUS intencijos kovo mėnesį

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI