Naujienos

2017-02 Respublikinė konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“

Jau trečius metus Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyksta respublikinė dorinio ugdymo konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Dalyvavo Jonavos, Kauno, Kėdainių ugdymo įstaigų mokytojai ir mokiniai.

Skelbimai Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje

Vasario 2d. Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios). Šv. Mišios 9 ir 18 val. Per Mišias bus šventinamos žvakės. Žvakių galima įsigyti bažnyčioje pas zakristijoną. Taip pat vienuolių diena, tinka pasimelsti ir pasveikinti vienuolius ir vienuoles.

2017-01-22 Padėkos pietūs

2017 sausio 22 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė parapijoje tarnaujančius ir savanoriaujančius parapijiečius bei aukotojus į Padėkos pietus.

2017 sausio 29 d. kviečiame į ALFĄ kursą suaugusiems

Alfa kurso pristatymas ir pirmas susitikimas – 2017 m. SAUSIO 29 D., SEKMADIENĮ, 18.00 VAL. Šv. apašt. Jokūbo parapijos namų II aukšte.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Kad tinkamai pasirengtume garbingojo arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijai, gyvendami jo dvasia ir tikėjimu.

ARKIVYSKUPIJOS intencija sausio mėnesį

Evangelizacijos: Už visus krikščionis, kad jie, ištikimai sekdami Viešpaties mokymu, su malda ir broliška meile stengtųsi atkurti visišką bažnytinę bendrystę ir bendradarbiautų atsakydami į šiandien žmonijai kylančius iššūkius.

POPIEŽIAUS intencijos sausio mėnesį