Naujienos

2017-01-22 Padėkos pietūs

2017 sausio 22 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė parapijoje tarnaujančius ir savanoriaujančius parapijiečius bei aukotojus į Padėkos pietus.

2017 sausio 29 d. kviečiame į ALFĄ kursą suaugusiems

Alfa kurso pristatymas ir pirmas susitikimas – 2017 m. SAUSIO 29 D., SEKMADIENĮ, 18.00 VAL. Šv. apašt. Jokūbo parapijos namų II aukšte.

2017-01-16 dieną vyks Seminaras „Vyro tapatumas“

Seminaras „Vyro tapatumas“ Šis seminaras padės jame dalyvaujantiems vyrams geriau suprasti vyriškąją prigimtį, taip pat atskleisti savo kaip vyro bei tėvo pašaukimą. Tai – galimybė peržvelgti savo gyvenimo istoriją ir Dievo veikimą joje. Susitikimų metu bus aptariami vyro asmenybės raidos etapai, savarankiškai atliktos užduotys, dalijamasi grupelėse. Seminaro programa parengta pagal Johno Eldredge knygas „Laukinis širdyje“ ir „Vyro kelionė“. Vyks 4 teminiai susitikimai. Trukmė 1,5 – 2 val.

2016-12-24 Piemenėlių šv. Mišios

Klebonas kun. Audrius Mikitiukas sakydamas pamokslą kvietė susirinkusiuosius susimąstyti ar nesame krikščionys tik dėl savęs? Kai štai būdami tikintys ir katalikiškas kraštas vis dėl to šalia savęs leidžiame būti vaikų globos namus, kur gyvena vaikai alkstantys rūpesčio ir meilės.

Gyvenimas su Dievu niekada nebūna beviltiškas, – kun. Audrius Mikitiukas

iš sekmadienio homilijos

Kad tinkamai pasirengtume garbingojo arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijai, gyvendami jo dvasia ir tikėjimu.

ARKIVYSKUPIJOS intencija sausio mėnesį

Evangelizacijos: Už visus krikščionis, kad jie, ištikimai sekdami Viešpaties mokymu, su malda ir broliška meile stengtųsi atkurti visišką bažnytinę bendrystę ir bendradarbiautų atsakydami į šiandien žmonijai kylančius iššūkius.

POPIEŽIAUS intencijos sausio mėnesį