Naujienos

sekmadienio (02-23) skelbimai

Artėja Kaziuko mugė!

Skelbimai VI eiliniam sekmadieniui

Piligriminė kelionė į Šiluvą

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Už kunigus ir pašvęstuosius, kad atradę džiaugsmą maldoje ir bendruomeniniame gyvenime nenuilstamai darbuotųsi dėl Evangelijos ir Bažnyčios.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad būtų išgirstas brolių migrantų, nusikalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI