Geg 18

2016-05-15 Piligrimystės kelias Jonava-Šiluva

Klebonas laimina išvykstančius2016 m. gegužės 12 d. Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos jaunimas išsiruošė į kasmetinį Sekminių žygį, daugiau nei 100 km pėsčiomis iš Jonavos į Šiluvą.

Šis žygis jau tapo tradicija ir sutraukia ne pirmus metus einančius savanorius, kurie puikiai suprasdami Kelio teikiamus sunkumus ir palaiminimus leidžiasi lydėti jaunuolius į kelionę, kurios pabaigoje, Šiluvoje, suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Read the rest of this entry »

Geg 12

2016 m. gegužės 12 d. Jonavos piligrimai išeina į Šiluvą.

SAM_49652016 m. gegužės 12 d. ankstyvą rytą Jonavos šv. Jokūbo bažnyčios šventoriuje jaunatviškai šurmuliavo daugiau nei 40 jaunųjų piligrimų, kurie išsiruošė keturių dienų žygiui iš Jonavos į Šiluvą. Read the rest of this entry »

Bal 24

2016-04-24 Parapijos skelbimai

Dalinamės Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos šios savaitės (balandžio 24 d. – 30 d. ) aktualiausiomis naujienomis ir skelbimais.  Read the rest of this entry »

Bal 18

2016-04-16 Gailestingumo piligrimystė į Kaišiadoris

aaa_dsc1122_700x458

Gailestingumo durų atvėrimas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijiečiai balandžio 16 dieną nusprendė aplankyti Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, kurioje atvertos gailestingumo durys. Ir nuspręsta padaryti ne autobusu, traukiniu ar kita transporto priemone, o tiesiog nueiti iki jos savomis kojomis ir pajusti ėjimo piligrimystę. Read the rest of this entry »

Kov 26

2016-03-27 Šv. Velykos – apsispręsti iš esmės

 

Jėzus Kristus prisikėlė! Liko tik tuščias kapas, bet mūsų gyvenimuose apsčiai Jo padovanotos vilties, džiaugsmo, ramybės, meilės ir gailestingumo!

Tebūna šis laikas sustoti bėgime ir pasvarstyti ar mano tikėjimas galėtų būti dar gilesnis.

Tebūna šis laikas, kad pastebėtume šalia esančius, net neprašomi tiestume savo rankas ir dalintumėmės nuoširdžiomis šypsenomis.

Tebūna šis laikas išjaustas ir patirtas gailestingume.

Su Prisikėlimo džiaugsmu!

Su šv. Velykomis!


 

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas Velyknačio liturgijoje kvietė tikinčiuosius padaryti patį esmingiausią sprendimą – apsispręsti ar tiki, ką Dievas yra apreiškęs? Ar tiki, kad yra Kūrėjas? Ar tiki, ką Jis kalbėjo, veikė, darė? Ir tam kviečia skaityti Evangelijas, kurios yra gyvas liudijimas apie Jėzų.

1111 velKlebonas kun. Audrius teigė, kad svarbu suvokti, kad krikščionio gyvenimas – nuolatinis stovėjimas Dievo akivaizdoje. Ir Dievas mus myli labiau už viską pasaulyje ir mums svarbu suvokti savo vertę ir Dievo Meilę mums. Juk kas kartą priimdami Komuniją, tai darome tam, kad įgytume Jo savybes ir kad vėliau galėtume su Juo susijungti amžinybėje. O Dievo Karalystės pradžia – kai Dievas gyvena žmogaus širdyje. Ir svarbu suprasti, kad į amžinybę pateksime ne dėl savo nuopelnų, ne dėl savo pasiekimų, bet dėl Dievo Meilės ir Gailestingumo, tačiau turime nepamiršti, kad esame įpareigoti mylėti savo artimą, save ir Dievą ir daryti gerus darbus, tad neleiskime dienų veltui – nedarydami nieko gero, bet atvirkščiai sugebėkime daryti gerus darbus kasdienybėje. Mūsų gyvenimo tikslas – ruošti savo širdis ir sielas Gėriui.


Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ palinkėjimas šv. Velykų džiaugsmą išgyvenantiems:

Šv. Velykos nėra vienos dienos džiaugsmas ar vienkartinio džiaugsmo piliulė, kurį atšventėme ir baigėsi, tai tikrai taip nėra, nes taip nei džiaugsmo pajusi, nei jo gausi. Todėl linkėčiau išgyventi du dalykus. Visų pirma – pažinti Jėzų, tą kuris prisikėlė. Čia yra kvietimas, užduotis visiems metams į priekį, o gal ir visam gyvenimui. Pažinti Jėzų, žvelgti į Jį per Evangelijos puslapius, klausytis apie Jį iš evangelijos pasakojimų, tuo pačiu ir iš to, ką kiti patyrė ir apmąstė, juk natūralu, kad norėdami sužinoti apie žmogų klausiame kitų, kurie Jį pažįsta. Natūralu semtis pažinimo ir iš tų, kuriems yra brangus Jėzus, kuriems visas Jėzaus gyvenimas yra svarbus. Tai linkėčiau Jėzaus pažinimo – pačiais įvairiausiais būdais. Ir kitas dalykas – šventimas bendruomenėje. Jėzus pasilieka su savo tikinčiųjų bendruomene ir kai susirenkame švęsti, kai susirenkame šlovinti, Jisai yra tarp mūsų ir ne tik per šv. Velykas, bet ir kiekvieną sekmadienį, kiekvienose šv. Mišiose.


 

 

Kov 25

2016-03-26 Didysis Šeštadienis – tyla ir tuštuma

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ lydi per Didžiosios savaitės kulminaciją ir dalinasi savo pamąstymais apie  Did. Šeštadienį.

Ką mums kalba po Jėzaus kančios Didysis Šeštadienis?

Tyla ir tuštuma. Viešpats mirė. Nuščiuvęs dangus. Kaip galėjo būti? Tas, kuris gyvybės teikėjas, jisai mirė? Jėzus tarsi nebekalba daugiau. Jo nebėra. Tai visuotinis nuščiuvimas. Nutilimas. Read the rest of this entry »

Kov 24

2016-03-25 Didysis Penktadienis – Jėzaus meilė iki galo

Didysis Penktadienis – Viešpaties kančia ir mirtis, be ko ir nebūtų Prisikėlimo. Šią dieną nešvenčiama Eucharistija, liturgija skirta Jėzaus kančios paminėjimui, bažnyčioje tylu, klausoma kančios istorija, skaitiniai, kurie mus veda prie gilesnio suvokimo apie Jėzaus meilę žmogui ir pasiaukojimą. 

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ komentaras apie Did. Penktadienį: Read the rest of this entry »

Kov 23

2016-03-24 Pokalbis apie Didįjį Ketvirtadienį su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu SJ

 

Įkopiame į Didįjį Tridienį laukdami Prisikėlimo. Tad pirmiausia pasitinkame Didįjį Ketvirtadienį, kas šioje dienoje svarbiausia ir su kaip mes šiandienoje turėtume tai išgyventi kalbuosi su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu SJ.


Did. Ketvirtadienį mes išgyvename paskutinės vakarienės prisiminimą, tai Jėzaus dovana palikta mums ir kuria mes galime naudotis net po 2000 metų kiekvienų šv. Mišių metu. Ką mums svarbu šiandien žinoti apie šios dovanos naudojimąsi? Ar mes su teisingomis nuostatomis tai išgyvename?

Didysis Ketvirtadienis yra kaip tam tikras branduolys ir koncentratas to, ką mes išgyvename šiame laike. Tame yra du dalykai, kai Jėzus sakė „Imkite mane ir valgykite, imkite mane ir gerkite. Ir tai darykite mano atminimui“ ir tuo pačiu įgaliojo apaštalus tai daryti. Tai yra kunigų diena ir mes švenčiame dienos metu Krizmos šv. Mišias, kur kunigai atnaujina savo šventimų pažadus ir įsipareigojimus dėl Kristaus, dėl žmonių, šių šv. Mišių metu šventinami aliejai, kurie vėliau naudojami visus metus bažnyčiose. Read the rest of this entry »

Kov 14

Šv. Mišios Didžiosios savaitės Tridienio laike

Informuojame, kad Didžiosios savaitės Tridienio ir šv. Velykų šv. Mišios Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje vyks šiuo laiku: Read the rest of this entry »

Vas 28

2016-02-27 Jonavos dekanato tikėjimo atnaujinimo diena

2016 m. vasario 27 d. Jonavos kultūros centre įvyko Jonavos dekanato tikėjimo atnaujinimo (arba atsinaujinimo) diena tema „Dievo vardas – Gailestingumas“. Ši atsinaujinimo diena organizuota pagal Kauno arkivyskupijos kurijos rekomendacijas.

1-DSC_0060

Jonavos dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas sako sveikinimo žodį

Visus susirinkusius pasveikino Jonavos dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas. Primindamas, kad žmogui tiesiog būtinas atsinaujinimas ir atnaujinimas, pateikdamas vieną iš įvaizdžių, kad net kompiuteriui, kuri veikia pagal aiškias programas, kartais prisirinkus virusų reikia atnaujinimo, taip ir žmogui – veikiančiam, darančiam, nuolat būnančiam pokyčiuose reikia atsinaujinimo. Tuo pačiu žmonėms linkėdamas, kad ši diena laisvintų, išdildintų, paskandintų viską, kas neleidžia mums būti sūnumis ir dukterimis Dievui Tėvui. Read the rest of this entry »

Ankstesnės naujienos «

loading